Åkilde Gruppe

Praktisk

Pris:

Det koster 405 kr. pr. halvårligt at være medlem af spejdergruppen samt et indmeldelses-gebyr på 175 kr. til dækning af tørklæde og sangbog.
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.

Alle vore ledere er frivillige og ulønnede. 

Som leder og medhjælper ved KFUM spejderne er det et krav, at der løbende indhentes børneattester ved Det Centrale Kriminalregister fra det fyldte 15 år.

I Åkilde gruppe har vi desuden udarbejdet et sæt regler og vejledninger for samvær børn og voksne imellem. Disse regler revideres en gang årligt og gennemgås hver gang nye ledere indtræder i gruppen.